Bestuur

NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT

Beste leden, ouders/verzorgers van de jeugdleden,

Zoals jullie wellicht hebben vernomen, hebben we afscheid genomen van voormalig voorzitter en secretaris Isabelle ten Barge en Mirjam ter Maat. Wij hebben veel waardering voor de bijdrage die zij hebben geleverd aan ODIVAL.

Inmiddels hebben wij twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen en bestaat het bestuur van ODIVAL uit 5 leden. Om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren, streven wij naar een bestuur van zeven personen.
Wij zijn daarom op zoek naar twee nieuwe (mede)bestuursleden. Bent u zelf iemand of kent u iemand in uw omgeving, die een bijdrage wil leveren aan onze prachtige vereniging, dan willen wij graag met u in contact komen.

Er zijn diverse rollen vacant binnen het ODIVAL-bestuur en vele handen maken licht werk. Wat ons betreft behoort het zeker tot de mogelijkheden om een rol of werkzaamheden te verdelen over meerdere personen. U kunt zich dus ook samen met iemand anders aanmelden om samen te kijken op welk gebied u iets voor ons kunt betekenen.

Vanzelfsprekend zijn ook niet-leden van ODIVAL van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Carlijn Westerveld (odival.personeelszaken@gmail.com) of
Annie Harmsen (odival.voorzitter@gmail.com).
Wij gaan graag met u in gesprek, om u te informeren of te bespreken wat u zou kunnen betekenen voor ODIVAL.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Annie Harmsen, Carlijn Westerveld, Gerda van Gelderen.

 

Voorzitter
Annie Harmsen
06-42957986
odival.voorzitter@gmail.com
Penningmeester
Gerda van Gelderen
odival.penningmeester@gmail.com
Secretaris
Tamara Meuleman

odival.secretariaat@gmail.com
Algemeen bestuurslid
Maureen Bruining
Sponsoring
John Willemsen
sponsoring@odival.nl
Notulist

kirsteneppinkVertrouwenscontactpersoon
Kirsten Eppink
06-57996238 vertrouwenspersoon@odival.nl
Vertrouwenscontactpersoon
Ton Schepers
06-30016480vertrouwenspersoon@odival.nl