Kleutergym

Kleutergym
Eén van de vele doelgroepen binnen ODIVAL is de groep kleutergym voor de groepen 1 en 2 van de basisschool.
Het is voor jonge kinderen erg belangrijk om te bewegen en zo hun motorische vaardigheden te ontwikkelen. Gymnastiek is een basissport en stimuleert de motorische vaardigheden van uw kind . Zoals Louis van Gaal al zei: gymnastiek is de basis en zorgt ervoor dat uw kind zich op latere leeftijd ook bij andere sporten zich beter cq makkelijker ontwikkelt.

We beginnen de les met een spelletje gecombineerd met liedjes zingen of het maken van kleine bewegingen, zoals rollen of stuiteren met een bal, een warming-up.
In het tweede deel van de les gaan we verschillende toestellen gebruiken, we gaan bijvoorbeeld klimmen, springen, balanceren en rollen. Daarna sluiten we de les af met een kort spel.

Nijntje Beweegdiploma
Speciaal voor uw kind(eren): het Nijntje Beweegdiploma.
Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo van zelfsprekend. Vanaf nu kan dit echter bij ODIVAL tijdens de ouder en kind lessen en de kleutergym.

Waarom het Nijntje Beweegdiploma?
In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond en helpt het overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen, zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling.

Bewegen met Nijntje en de KNGU
Nijntje en de KNGU ( koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met als doel meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Nijntje is dan ook de ambassadeur van het Beweegdiploma. Het beweegdiploma bestaat uit twee delen:
Beweegdiploma 1 ( leeftijd 2-4 jaar)
Beweegdiploma 2 ( leeftijd 4- 6 jaar)
Hoe haalt uw kind zijn of haar Nijntje Beweegdiploma?
Wilt u dat uw kind zich motorisch goed ontwikkelt?
Meld uw kleuter aan voor het Beweegdiploma bij ODIVAL en kom naar de les in de Pickerhal op vrijdagmiddag van 13.30 -14.30 uur. (Tijdens de schoolvakanties is er geen les).

Voor informatie kunt u contact opnemen met Monique Kuenen,
Monique_kuenen@hotmail.com
06 38 05 54 85