Verzekering

ODIVAL is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Aan de KNGU draagt ODIVAL bondscontributie af. Hierdoor zijn alle leden van ODIVAL verzekerd tegen aansprakelijkheid en bij een ongeval.

Welke verzekeringen heeft ODIVAL afgesloten?
Aansprakelijkheidsverzekering
– Alle leden van ODIVAL zijn verzekerd, voor zover zij niet voldoende elders zijn verzekerd. Bijvoorbeeld via een particuliere aansprakelijkheidsverzekering.
– Het eigen risico bedraagt € 225,– per gebeurtenis.
– Diefstal of vermissing van kleding e.d. is van verzekering uitgesloten.
Ongevallenverzekering:
– Alle ODIVAL-leden zijn verzekerd.
– Ook niet ODIVAL-leden die officieel deelnemen aan activiteiten van ODIVAL zijn verzekerd, mits zij als zodanig zijn geregistreerd. Bedoeld wordt: aspirant c.q. toekomstige leden tijdens kennismakingslessen.

Wanneer is men verzekerd?
– Tijdens het deelnemen aan activiteiten (waaronder ook worden verstaan trainingen en vergaderingen) op plaatsen en uren, die door de KNGU. c.q. regio of vereniging zijn vastgelegd.
– Tijdens het rechtstreeks gaan, naar en komen van de plaats, waar de activiteiten plaatsvinden.

Waarvoor is men verzekerd?
– Bij overlijden maximaal € 10.000,–.
– Bij blijvende invaliditeit maximaal € 30.000,–.

Waarvoor is men niet verzekerd?
– Er is geen dekking voor geneeskundige behandeling, zoals dokter, tandarts, specialist, ziekenhuis en ambulance.
– Er is geen dekking/vergoeding voor revalidatie.
– Er is geen vergoeding voor verlies van arbeidsinkomen.