Contributie

INFORMATIE CONTRIBUTIE 2020

Algemeen
Voor het betalen van de contributie heeft ODIVAL gekozen voor het systeem van automatische incasso van uw bank- of girorekening. Om de administratiekosten tot een minimum te beperken is deze wijze van betaling voor ons noodzakelijk. U heeft ODIVAL hiervoor toestemming gegeven door het invullen van de machtigingskaart op het aanmeldingsformulier.

Wilt u op een andere manier de contributie betalen, dan zijn daar per betaling € 5,00 administratiekosten aan verbonden.

Verenigingscontributie:

De verenigingscontributie wordt in termijnen geïnd, waarbij een termijn gelijk is aan een maand. De maanden waarvoor men verenigingscontributie is verschuldigd zijn januari, februari, maart, april, mei, juni, september, oktober, november en december. De contributie wordt rond de 28ste van de voorgaande maand geïnd.

Voor de maanden juli en augustus is men geen verenigingscontributie verschuldigd.

Bondscontributie KNGU
Naast de verenigingscontributie wordt ook bondscontributie geheven.
Als een lid ook sport bij een andere vereniging, aangesloten bij de KNGU, is hij/zij daar ook bondscontributie verschuldigd.

Tarief Bondscontributie per jaar:
–  leden tot 16 jaar € 22,00
–  leden vanaf 16 jaar € 27,00
De KNGU incasseert per kwartaal de verschuldigde Bondscontributie als een lid geheel of gedeeltelijk in het betreffende kwartaal in de ledenadministratie is aangemeld, ODIVAL berekent deze 1 op 1 per kwartaal door.

Moment van incasseren:

  1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
Leden tot 16 jaar €5,65 €5,65 €5,65 €5,65
Leden vanaf 16 jaar €6,95 €6,95 €6,95 €6,95
Incassering Januari April Juli Oktober

Waarvoor betaalt u bondscontributie?
De bondscontributie is bestemd voor verschillende doeleinden:
–  het ontwikkelen van producten, diensten en oefenstof-lijnen
–  het organiseren van activiteiten en wedstrijden van 14 disciplines
–  het gratis opleiden van jurykader
–  het maken van collectieve afspraken en afdracht van de kosten van SENA en BUMA
(in verband met muziekgebruik)
–   het afsluiten van een WA- en ongevallenverzekeringen voor de leden
–  het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur
–  het geven van gratis ondersteuning van diverse zaken.

Samenstelling eerste contributie inning
–  De maandelijkse verenigingscontributie
–  Bondscontributie KNGU
–  Eenmalig inschrijfgeld van € 10,00 bij elke nieuwe aanmelding*

* Elke aanmelding wordt als een nieuwe inschrijving beschouwd, tenzij er bij een lid in de huidige afname van lesuren of lessoorten een wijziging plaatsvindt.

Wijziging deelname lessen
Wilt u een wijziging doorgeven? Vul dit in op het aanmeldingsformulier en mail het aanmeldingsformulier naar de ledenadministratie@odival.nl. Na ontvangst van een bevestigingsmail is de wijziging verwerkt in onze ledenadministratie.

TARIEVEN MAANDELIJKSE VERENIGINGSCONTRIBUTIE 2020

Recreatieve gymactiviteiten

  tot 16 jaar vanaf 16 jaar
1 lesuur per wee € 16,83 € 17,67
2 lesuren per week € 30,08 € 30,92
3 lesuren per week € 44,34 € 44,17

Selectieturnen
Verenigingscontributie plús het aantal lesuren.

  tot 16 jaar Totaal tot 16 jaar vanaf 16 jaar Totaal vanaf 16 jaar
Verenigingscontributie € 16,83   € 17,67  
2 lesuren per week € 19,54 € 36,37 € 19,54 € 37,21
4 lesuren per week € 39,10 € 55,93 € 39,10 € 56,77
         

Dans- en trampolineactiviteiten

  tot 16 jaar vanaf 16 jaar
1 uur les per week € 19,00 € 19,84
2 lesuren per week € 32,25 € 33,09
3 lesuren per week € 45,50 € 46,29
4 lesuren per week € 58,74 € 59,59

 Speeltuinturnen en recreatief turnen       

Alle leeftijdsklassen
1 lesuur per week (1,5 uur) € 23,46

Proeflessen
Wilt u een nieuwe sport uitproberen? Dan mogen er altijd twee gratis proeflessen worden gevolgd. Met uitzondering van sporten die u in het afgelopen jaar (12 maanden) al gevolgd heeft.

Het volgen van meerdere lessen
Bij afname van verschillende uren geldt de duurste les als eerste.

Lidmaatschap vanaf het 4e lid van het gezin:
Vanaf het 4e lid van het gezin is er géén maandelijkse contributie verschuldigd, echter wel bondscontributie.

Vervallen lessen
Af en toe komt het voor dat lessen komen te vervallen. Bijvoorbeeld als de gemeente de sporthal nodig heeft  en als er een voorstelling in ‘t Spieker plaatsvindt op tijden dat ODIVAL daar normaal oefent. Er wordt dan geen restitutie van contributie verleend, omdat hiermee al rekening is gehouden in de hoogte van de contributie. Dit geldt ook voor de vakanties.

Tegemoetkoming in de kosten
Het is prima als kinderen kunnen sporten. Als dat om financiële redenen niet mogelijk is, dan kunt u ondersteuning vragen, bijvoorbeeld bij de Stichting Leergeld.

Kijk ook voor meer informatie op Geldkompas Oost Achterhoek , Jeugdsportfonds of informeer bij de Gemeente Berkelland op telefoonnummer  0545-250250.

Kunt u de contributie niet tijdig voldoen?
Stel ons zo snel mogelijk op de hoogte. Dan kunnen wij hierover nadere afspraken maken. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de ledenadministratie@odival.nl