Bondscontributie wordt voortaan per kwartaal geïnd

In februari wordt de eerste kwartaalafschrijving à €4,50 bondscontributie afgeschreven.
Meer weten? Zie hier.