Brief van bestuur: indexatie contributie

Beste leden, beste ouders/verzorgers van leden,
Met deze brief willen we u informeren over het feit dat we een indexatie van 1% zullen toepassen op de verenigingscontributie c.q. lesgelden per 1 januari 2016. Directe aanleiding voor deze indexatie zijn de stijgende kosten die wij in rekening gebracht krijgen. De contributiebedragen zijn inmiddels aangepast op deze website, zie Contributie.
Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, kunt u contact opnemen met odival.penningmeester@gmail.com

Wij wensen u en uw familie fijne feestdagen en een voorspoedig en sportief 2016.
Met vriendelijke groet,
Namens het ODIVAL-bestuur,
Gerda van Gelderen,
Penningmeester