UPDATE

Beste leden van Odival,

Het is al weer een tijd geleden dat het Coronavirus er voor heeft gezorgd dat we niet langer onze sport konden beoefenen. In de laatste persconferentie hebben we kunnen horen dat binnensporten tot 1 september in elk geval niet mogelijk is.

Het geven van lessen in de buitenlucht is voor veel van onze groepen op basis van veiligheid en/of afstand houden niet uit te voeren. Er zijn groepen binnen Odival die online lessen aanbieden. Wanneer dit ook geldt voor jouw lessen/ de lessen voor uw kind, dan wordt dit via de mail gecommuniceerd vanuit de leiding.

We hebben er als bestuur voor gekozen om de contributie stop te zetten tot het moment dat er weer lessen aangeboden gaan worden. De bondscontributie vanuit de KNGU zal wel worden geïnd.

Onze Algemene Ledenvergadering zal op een later tijdstip/datum plaatsvinden. Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gesteld.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan verwijs ik u graag door naar odival.secretariaat@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Odival Eibergen