Nieuwe vrijwilligers gezocht

Beste leden, ouders/verzorgers van de jeugdleden,

Bent u zelf iemand of kent u iemand in uw omgeving, die een bijdrage wil leveren aan onze prachtige vereniging? Dan willen wij graag met u in contact komen.
Momenteel zijn we op zoek naar
– commissieleden voor de Actiecommissie
– commissieleden voor de Sponsorcommissie
– commissieleden voor de PCW-commissie (PR, Communicatie en Website)
– bestuursleden voor het Algemeen Bestuur (penningmeester, notulist, algemeen bestuurslid).

Er zijn diverse rollen vacant binnen het ODIVAL-bestuur en vele handen maken licht werk. Het behoort zeker tot de mogelijkheden om een rol of werkzaamheden te verdelen over meerdere personen. U kunt zich dus ook samen met iemand anders aanmelden om te kijken op welk gebied u wat voor ons kunt betekenen.
Vanzelfsprekend zijn ook niet-leden van ODIVAL van harte welkom om ons te ondersteunen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Natalie Plomp (odival.secretariaat@gmail.com) of
Annie Harmsen (odival.voorzitter@gmail.com)
Wij gaan graag met u in gesprek, om u te informeren of te bespreken wat u zou kunnen betekenen voor ODIVAL.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Annie Harmsen, voorzitter ODIVAL.