Annie Jansen benoemd tot erelid

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van gymnastiekvereniging Odival is Annie Jansen benoemd tot erelid van de vereniging. In het bijzijn van haar familie, trainers en bestuursleden werd zij verrast. Annie is al sinds 1973 lid van de vereniging. Annie bereikt in januari de respectabele leeftijd van 80 jaar en zij geeft nog steeds 2 keer in de week les. Tijdens de lessen doet ze ook zelf actief mee. Ze heeft een oorkonde gekregen, bloemen en een dinerbon. We hopen dat Annie nog lang in goede gezondheid de lessen mag verzorgen.

Annie gefeliciteerd!