Actiecommissie zoekt nieuwe vrijwilligers

De actiecommissie is dringend op zoek naar vrijwilligers. Momenteel bestaat de commissie uit twee leden die er naar uitzien om samen met nieuwe enthousiaste leden acties te gaan organiseren.
Een voorbeeld van de activiteiten is meedoen met de Grote Clubactie. Extra handen zijn welkom om deze actie ook dit jaar weer soepel te laten verlopen. Daarnaast organiseert de commissie andere activiteiten, zoals het meedoen met de kerstmarkt, de Oranjemarkt of het helpen bij een wedstrijd.
Een paar keer per jaar houden we een korte vergadering om de stand van zaken door te spreken en afspraken te maken.
Wil jij je inzetten in de actiecommissie voor vernieuwende acties binnen ODIVAL (of heb je eerst nog vragen), stuur dan een mail naar redactie@odival.nl

Sportieve groet,
Actiecommissie ODIVAL